Strona główna | Członkostwo

 

Składki członkowskie wynoszą 100 zł (studenci 50 zł) rocznie.

Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

 

Składki wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem, w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

 

Członkowie Oddziału we Wrocławiu:

 

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ODDZIAŁ WROCŁAW

50-527 WROCŁAW UL. DAWIDA 1

NIP 526-025-19-48

 


numer konta: 25 102052420000270201899319


 

Wpłacając, prosimy koniecznie dopisać czego dotyczy wpłata:

 

TYTUŁEM WPŁATY:

 

IMIĘ, NAZWISKO

 

SKŁADKA ZA ROK...

 

Składki muszą być opłacane sukcesywnie za kolejne lata, tzn. nie można opłacić roku bieżącego bez uregulowania zaległości. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się ze skarbnikiem lub przez formularz kontaktowy.

Logowanie