Strona główna | Wydarzenia

06-03-2017Zebranie Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTP - 1 kwietnia 2017

 

W 1 kwietnia o godzinie 9.30 odbędzie się zebranie Zarządu OT przy ulicy Dawida 1.

 
 
 

08-10-2015ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na Walne Zebranie Oddziału Terenowego we Wrocławiu w dniu 10.10.2015 roku (sobota) o godzinie 17:00 - I termin, godzina 17:15 - II termin, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Dawida 1. 

 

Porządek zebrania:

1. Przedstawienie merytorycznego sprawozdania z działalności Oddziału z okresu październik 2013 - wrzesień 2015.

2. Wybór delegatów na obrady Walnego Zgromadzenia PTP w Warszawie w dniach 27-29.11.2015 r.

3. Dyskusja nad tematami jakie delegaci wniosą na obrady Walnego Zgromadzenia.

4. Wytypowanie osób do nadania odznaki "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego".

5. Sprawy różne.

Zarząd Oddziału PTP we Wrocławiu


29-04-2015Zarząd Sekcji
z w o ł u j e
Walne Zebranie Sekcji
w dniu 15 maja br. (piątek)
o godz. 19: 00 w pierwszym terminie i 19.15 w II terminie

Obrady Walnego Zebrania odbędą się w auli S205 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk.

    Jest to ważne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, bardzo zależy nam na dużej frekwencji, dlatego proszę o pomoc w dotarciu do zainteresowanych.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca PTP

Logowanie