Strona główna
18-09-2016


Treść:

Koleżanki i koledzy,

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 19 listopada 2016 roku (sobota) o godz. 17.00 
(I termin) lub o 17.15 (II termin) odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu

Porządek zebrania:
1. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta 
2. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału 
3. Sprawozdanie finansowe 
4. Wybory komisji skrutacyjnej 
5. Wybory Przewodniczącego Oddziału 
5. Wybory członków Zarządu 
7. Wybory Komisji Rewizyjnej 
8. Wolne wnioski

Walne Zebranie odbędzie się w sali wykładowej nr 22 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Dawida 1 we Wrocławiu.


Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Oddziału PTP we Wrocławiu

Logowanie