Dlaczego warto zostać członkiem PTP?

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa statut w artykule 8.

Korzyści indywidualne:

 1. Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa
 2. Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów
 3. Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów

licencja psychoterapeutyczna

licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,

rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,

rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.

 1. Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo
 2. Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo- Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny
 3. Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

Korzyści środowiska:

 • Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa ( ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi),
 • Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa,
 • Czuwanie nad etyką zawodową,
 • Tworzenie standardów uprawiania zawodu,
 • Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych,
 • Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 • Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych