Składki członkowskie wynoszą 100 zł (studenci 50 zł) rocznie.

Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Składki wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem, w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

Członkowie Oddziału we Wrocławiu:

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE

ODDZIAŁ WROCŁAW

50-527 WROCŁAW UL. DAWIDA 1

NIP 526-025-19-48

numer konta: 25 102052420000270201899319