Monika Piasecka – Przewodnicząca

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Ukończyłam szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie uzyskując dyplomy z zakresu psychoterapii psychodynamicznej oraz psychoterapii grupowej. Ukończyłam zaawansowany stopień szkolenia Terapii Opartej na Mentalizacji (Mentalization Based Treatment), akredytowanego przez Anna Freud Centre w Londynie. Ukończyłam szkolenie z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej współorganizowane przez Pomorskie Centrum Psychotraumatologii i Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach dla Par (EFT). Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia EFT i Międzynarodowego Centrum Doskonałości w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (ICEEFT) w Kanadzie. Uzupełniam swoją wiedzę w Szkole Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, parami i współprowadzę grupy psychoterapeutyczne.
​Od wielu lat jestem związana z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Psycheland.Doświadczenie kliniczne zdobywałam również w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie wiele lat pracowałam na oddziale stacjonarnym, a także w Poradni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego jako psycholog, psychotraumatolog i psychoterapeuta. Zgodnie z wymogami formalnymi i etycznymi pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów
.

Martyna Szewczyk-Janicka – Wiceprzewodnicząca

Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym, w trakcie certyfikacji na seksuologa klinicznego w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. W swojej pracy zajmuję się głównie psychoterapią i terapią seksualną. Pracuję z osobami dorosłymi, indywidualnie oraz w parze; oraz młodzieżą. Zajmuję się również psychoedukacją, głównie w obszarze seksualności człowieka – prowadzę szkolenia i warsztaty dla specjalistów oraz dla osób ciekawych poznania i rozwijania samych siebie.

Maja Otto – Skarbnik

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. W 2022 rozpoczęłam całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, współorganizowane przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja.
Pracuję jako psycholog w leśnym przedszkolu we Wrocławiu – w tej roli prowadzę warsztaty i konsultacje dla nauczycieli, wspieram dzieci i rodziców. Prowadzę również zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego. Od czerwca 2022 roku współpracuję z Fundacją Prodeste. W tej roli uczestniczę w diagnozach, robię testy psychologiczne, wspieram rodziców dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu w procesie psychoedukacji.
W prywatnym gabinecie prowadzę konsultacje dla rodziców
.

Joanna Płonka – Sekretarz

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz doktorantką w Zakładzie Seksuologii Społecznej i Klinicznej na UAM w Poznaniu. Szkolę się także na psychoterapeutkę grupową w Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie indywidualnie i grupowo pracuję z osobami dorosłymi. Zajmuję się również pracą ze starszą młodzieżą współprowadząc grupę socjoterapeutyczną.

Łukasz Krawętkowski – Członek Zarządu

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, psychologiem, trenerem treningu grupowego (licencja II stopnia PTP). Pracuję w Instytucie Proces we Wrocławiu, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię rodzin i par. Prowadzę superwizję psychoterapii, pomocy psychologicznej i pracy grupowej. Prowadzę również treningi, szkolenia i warsztaty kompetencji interpersonalnych, wykłady dla specjalistów zajmujących się pomocą i wsparciem; piszę artykuły psychologiczne dotyczące wsparcia, psychoterapii i rodzicelstwa. Popularyzuję najnowszą wiedzę psychologiczną z dziedziny neuroscience, w ramach PTP – w projekcie #Psychozasobnik – webinarach, szkoleniach i warsztatach dla psychologów. Współpracuję z rodzicami w duchu Rodzicielstwa Bliskości (Attachment Parenting) i Porozumienia Bez Przemocy (Non-Violent Communication). Swoją fascynacją tym obszarem działania dzielę się w projekcie „Rodzicielstwo od Kuchni”. Terapeutycznie pracuję w nurcie antropologiczno-fenomenologicznym (Gestalt Relacyjny – Relational Gestalt).

Katarzyna Klimas – Członkini Zarządu

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym i terapii schematów. Mam doświadczenie w pracy w obszarze neuropsychologii i rehabilitacji funkcji poznawczych oraz w pracy z dziećmi młodzieżą. W prywatnej praktyce koncentruję się na pracy z osobami dorosłymi, a szczególnie młodymi dorosłymi oraz osobami dorosłymi w spektrum autyzmu.