Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław

NIP 526-025-19-48

numer konta:  25 1020 5242 0000 2702 0189 9319

e-mail: ptp.otwroclaw@psych.org.pl