Strona główna
01-01-2017


Treść:

Dnia 19 listopada na Walnym Zebraniu OT przedstawiono sprawozdania z działalności wrocławskiego oddziału
oraz wybrano Zarząd na nową kadencję w składzie:

 

Przewodnicząca   Agnieszka Żelwetro

Wice-przewodnicząca   Marta Kochan-Wójcik

Wice-przewodniczący   Łukasz Krawętkowski

Skarbnik   Aleksandra Gniłka

Zastępca skarbnika   Joanna Gorczyńska

Sekretarz ds. organizacji szkoleń   Justyna Kłosowska-Bleda

Sekretarz ds. kontaktów e-mailowych   Małgorzata Kuśmierek

Sekretarz ds. członkowskich   Monika Kuleszczyk

Sekretarz ds. członkowskich   Justyna Macur

Członek zarządu   Anna Jędryczka-Hamera

Członek zarządu   Urszula Jenerał-Feier

 

 

Dziękujemy za oddane głosy i zaufanie.

Logowanie