Strona główna
30-03-2017


Treść:

Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

oraz Uniwersytet Wrocławski maja zaszczyt zaprosić mieszkańców Wrocławia

w ramach programu VISITING PROFESSORS, funduszu "Scientiae Wratislavienses"

na wykład:

Prof. Jamesa T. Lamiella (Georgetown University, Washington DC USA)

 

Pod tytułem: William Stern (1871-1938): Mythical Patron of Contemporary Mainstream Personality Psychology (William Stern (1871-1938): Mityczny patron współczesnego głównego nurtu psychologii osobowości

(wykład tłumaczony)

 

Termin: 20 kwietnia (czwartek) o godz.17. Aula Instytutu Psychologii UWr. przy ul. J WŁ. Dawida 1 

Logowanie