Przegląd Psychologiczny – zapraszamy do czytania artykułów w otwartym dostępie – tom 64(3)i(4)

Szanowni Państwo,
zamieszczam informację przekazaną przez p. Sekretarz Przeglądu Psychologicznego, dr Martynę Kotyśko, poniżej jej treść.

Martyna Szewczyk-Janicka

Szanowni Państwo,

Czasopismo naukowe o 70-letniej tradycji,  Przegląd Psychologiczny (ISSN: 0048-5675), umożliwia dostęp do publikowanych aktualnie artykułów. Poniżej przesyłamy krótkie opisy tekstów publikowanych w dwóch numerach regularnych czasopisma. Każdy z artykułów jest możliwy do pobrania w otwartym dostępie po kliknięciu na tytuł.

Życzymy dobrej lektury i zapraszamy do współpracy z nami: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości wśród członków Państwa Oddziału/Sekcji PTP.

Sekretarz Redakcji dr Martyna Kotyśko


Tom 64 Nr 3 (2021)

MIGAWKA O POSTAWACH WOBEC SZCZEPIONEK NA COVID-19

Kto jest bardziej przychylny wobec szczepień przeciwko COVID-19? A kto jest zdystansowany? Czy osobiste doświadczenia w trakcie pandemii kształtują stosunek do szczepień? Czy znaczenie ma wiek? A może wykształcenie? Badacze z dwóch ośrodków uniwersyteckich przedstawiają wyniki badań empirycznych na ten temat.

OSOBOWOŚĆ, UWAŻNOŚĆ I ZDOLNOŚCI ILUZJONISTYCZNE

Badacze z Polski i Francji sprawdzili, jak cechy osobowości modelu Wielkiej Piątki wiążą się z poziomem uważności u Mistrzów Świata Sztuki Iluzji FISM. Dwie cechy osobowości mają znaczenie dla uważności. Jakie? Przegląd Psychologiczny publikuje pełne doniesienia z tych badań. Śmiało! Zajrzyj do środka 3 numeru.

DYSKALKULIA – NOWE ŚWIATŁO NA AKTUALNY PROBLEM

Chociaż jest bardzo wiele danych z badań dotyczących tej neurorozwojowej trudności, to jednak problem wymaga dalszego zgłębienia. Czy wpływ deficytów w zakresie matematyki na szacowanie miejsca liczb na osi może być widoczny w prostych zadaniach? Czy można stwierdzić różnice pomiędzy typowo rozwijającymi się dziećmi i tymi z niskim poziomem umiejętności matematycznych w odniesieniu do przeszacowywania i niedoszacowywania? Czy wykonanie zadań jest zależne od formatu liczby? Zespół badaczy z uniwersytetów: toruńskiego i gdańskiego stara się odpowiedzieć na te i inne, ważne pytania.

KIEDY WYSIŁEK KOGNITYWNY SPOTYKA EMOCJE?

Badacze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego określili siłę i kierunek zależności pomiędzy inteligencją emocjonalną a potrzebą poznania w grupie osób z wysokimi osiągnięciami akademickimi. W artykule stawiane są stare pytania i formułowane nowe odpowiedzi. Badacze odważnie eksplorują przestrzeń poznania i emocji. Jakie konkluzje sformułowano? Zapraszamy do Przeglądu Psychologicznego, Numer 3! Tam dowiesz się więcej.

SKALA POSTAW WOBEC SENIORÓW

Czy we współczesnym świecie promującym młodość, siłę i witalność jest jeszcze miejsce na starość? Co faktycznie wiemy o postawach wobec starości? Starość budzi szacunek i uznanie? A co z uciążliwością starości, co z jej izolującym charakterem? Przedstawiamy problem nie z głównego nurtu codziennego życia. Jacek Łukasiewicz i Wiesław Kowalski w swoim artykule prezentują badania walidacyjne samoopisowej Skali Postaw Wobec Seniorów.

RELACJA TERAPEUTYCZNA – POLSKA ADAPTACJA NARZĘDZIA?

Relacja między pomagającym i otrzymującym pomoc uznawana jest za kluczowy czynnik zapewniający korzystne efekty psychoterapii. Pierwsza polska adaptacja skali Przymierza w działaniu, eksperymentalne dowody na jej trafność, wymiary sojuszu. Przegląd Psychologiczny publikuje ważny artykuł Tomasza Prusińskiego o narzędziu, na które wiele osób czekało od dawna.

Tom 64 Nr 4 (2021)

KWESTIONARIUSZ SPOŁECZNEGO UZNANIA W POLSKIEJ ODSŁONIE

Praktycy i badacze stresu traumatycznego eksplorują konstrukt społecznego uznania za ofiarę lub osobę ocalałą i przedstawiają narzędzie (SAQ) do jego pomiaru. Wieloaspektowa analiza dobroci pomiaru i jej wyniki gwarantują jakość narzędzia. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

ROZDZIELCZOŚĆ CZASOWA A RODZAJE BŁĘDÓW W TEŚCIE MATRYC RAVENA

Przegląd Psychologiczny prezentuje pierwsze pilotażowe badanie, w którym wykazano związek czasowego opracowywania informacji na poziomie milisekund z typami błędów popełnianymi w teście inteligencji ogólnej. Bądź na bieżąco z zagadnieniem związku inteligencji ogólnej z czasowym przetwarzaniem informacji i pamięcią roboczą. Zapoznaj się z publikacją!

WIELE O IMPULSYWNOŚCI

Czy impulsywność jest cechą prawidłowo funkcjonujących osób czy wyłącznie składową zaburzenia psychicznego? Jakie są jej biologiczne podstawy? Czy impulsywność i skłonność do ryzyka to to samo? Czy możemy ją rzetelnie i trafnie mierzyć? Na te i wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź w artykule naukowym Grzegorza Katy i Wiesława Poleszaka.

MOTYWY JA A AKURATNOŚĆ SAMOWIEDZY

Czym jest samowiedza? A czym motywy Ja? Czy można przewidywać akuratność samowiedzy na podstawie motywów autoewaluacyjnych? Czy motywy Ja działają razem czy osobno? Łukasz Miciuk odważnie eksploruje tą przestrzeń. Jakie konkluzje sformułował? Zapraszamy do Przeglądu Psychologicznego, Numer 4! Tam dowiesz się więcej.

(WEGE)OSOBOWOŚĆ

Owoce, warzywa, zero mięsa! Czy psycholog może coś jeszcze dopowiedzieć w tym temacie? Wybory żywieniowe, niskie tłuszcze, Estończycy, Australijczycy i Polacy. Czy można dorzucić coś jeszcze? Jasne! Osobowość! Ona tu również ma coś do powiedzenia. Co? Nie możemy zdradzić. Zajrzyj do Przeglądu Psychologicznego.

STATYSTYKA MA MOC

Wielkość próby i kryzys replikacyjny. Czym jest moc testu statystycznego? Jakie są problemy związane z analizą mocy nowym-starym narzędziem? Jak to wygląda od strony technicznej? Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w swoim artykule podejmuje ważną tematykę. Nie przegap! Przeczytaj!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *