INFORMACJA dot. specjalizacji z psychoterapii

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2023 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowe informacje na temat regulacji zawodu psychoterapeuty. Po konsultacjach społecznych pojawił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (MZ 1416). Psychoterapia stanie się specjalizacją. Nie będzie dalszych prac nad ustawą, a więc i ustawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem akredytowane szkolenie dostępne będzie dla osób posiadających tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub osób, które uzyskały tytuł magistra na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwa, położnictwa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, resocjalizacji czy nauk o rodzinie.

🚩Według Raportu z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia projekt nie uwzględnia głosu z przeprowadzonych konsultacji społecznych w środowisku psychoterapeutycznym.

Opublikowane dokumenty wskazują, że Ministerstwo Zdrowia decyduje się na dalsze procedowanie projektu nie biorąc pod uwagę głosu m.in:

– Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

– Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

– Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

– Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

– Polskiej Rady Psychoterapii oraz zrzeszonych w niej towarzystw i stowarzyszeń (16 organizacji)

– Organizacji współpracujących w ramach federacji towarzystw psychoanalitycznych (9 organizacji)

– Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Psychoterapii Gestalt

– Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej

– Sekcji ISTDP

– Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

– Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej

– Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagielońskiego Collegium Medicum.

Nie uwzględniono także stanowisk pośrednich zgłoszonych między innymi przez Katedrę i Klinikę Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu czy też Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nie uwzględniono także ogólnopolskiej petycji wyrażającej zasadniczy sprzeciw proponowanemu przez MZ rozwiązaniu.

Nie opublikowano również informacji indywidualnych osób zgłaszających uwagi do projektu.

W uzasadnieniu projektu MZ informuje o wejściu w życie Rozporządzenia z dniem ogłoszenia.

Pojawia się wiele niepokoju i pytań bez odpowiedzi. Będziemy starali się informować Państwa na bieżąco.

Zarząd OT PTP Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *